Adatkezelési elveink

Az adatkezelő

Az adatok kezelője az Adam & Adam Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, székhelye: 1029 Budapest, Méh u. 3.).
 

A kezelt adatok köre

A http://www.ingatlan7.com címen elérhető, ingatlan7.com internetes portál (továbbiakban: Portál) az Adatkezelő internetes szolgáltatása (2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc), ld) pont), mely közvetítő szolgáltatásnak minősül, és a Felhasználók részére adott mennyiségű tartalmak elhelyezését, ideiglenes tárolását és keresését teszi lehetővé. Adatkezelő olyan közvetítőszolgáltatást biztosít a Portálon, mely kizárólag az alkalmazás regisztrált Felhasználói által feltöltött tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.
A Portál megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő időpontja, a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző, az operációs rendszer adatai és a Felhasználó számítógépének IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A szolgáltatás igénybe vételét megkönnyítendő a látogatók számítógépén ún. cookie-kat helyezhet el az Adatkezelő. A cookie elhelyezésének megtörténtéről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a Felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják.
Az Adatkezelő regisztrációhoz köti a tartalmak feltöltését és a más Felhasználók feltöltött tartalmainak kommentálását. A regisztráció során vannak kötelezően és opcionálisan megadandó személyes adatok. Kötelező a Felhasználónak megadnia a nevét, email-címét, jelszavát. Opcionálisan feltölthető a rendszerbe bármilyen kép, illetve a Felhasználó további személyes adatai: megye, település, pontos cím, telefonszám, faxszám, és további elektronikus elérhetőségek. Az opcionális adatok közül a Felhasználó maga dönti el, hogy mely adatokat adja meg, de ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehető a szolgáltatás.
A regisztráció kitöltésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A Portál használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A Felhasználó haladéktalanul értesíti az Adatkezelőt, ha jelszava illetéktelen személy tudomására jutott és régi jelszavának törlését kéri. A jelszó módosítását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a Portálon is.
 

Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.
A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikációt biztosítása, ill. a Felhasználó és az oldal látogatói közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok nyilvánosságra hozza a honlap többi látogatója számára.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából, továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat a Felhasználó maga bármikor törölheti a rendszerből, úgy, hogy a "Regisztráció törlése" menüpontot választja. Az azonosítás biztosítása érdekében ehhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a Felhasználó a Felhasználási feltételekben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételi jogosultságát az Adatkezelő megtiltja.
 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.
A regisztráció során az email cím megadása kötelező, de az közvetlenül nem jelenik meg az Portálon. A jelszó is kötelezően megadni szükséges adat, de minden esetben nem nyilvános adatként kezeli Adatkezelő. Az összes többi adat megadása nem kötelező, de ha Felhasználó ezeket (vagy ezek egy részét) megadja, akkor Adatkezelő nyilvános adatként kezeli mindaddig, amíg az ilyen adatokat Felhasználó nem törli.
 

A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Személyes adatai kezeléséről minden Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, vagy elektronikus levelezési címén kérheti bárki, saját levelezési címének megadásával.
A Felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataiknak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési, vagy elektronikus címén. Az adattörlés módja, hogy az Online ügyfélszolgálat menüpont alatt megjelenő üzenőrendszeren keresztül kéri a Felhasználó a saját adatainak törlését. Az adatok törlésére az igény beérkezésétől számított 48 órán belül sor kerül.
 

Adatok tárolása

A személyes adatokat a Silihost Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7.) által üzemeltetett webszerveren tároljuk.
 

Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája merül fel, akkor vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a Portál Impresszumában megtalálható elérhetőségek egyikén. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő k ötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.
 

Egyebek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási, marketing és célokra használja.
 
Budapest, 2008. december 8.

Kiemelt hirdetések

Bodonhely, (Győr-Moson-Sopron megye)
Rábapatona, (Győr-Moson-Sopron megye)